در صحن علنی مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مزایای مدرک تحصیلی کارمندان برای هر مقطع را دارای بار مالی دانسته و آن را به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مزایای مدرک تحصیلی کارمندان برای هر مقطع را دارای بار مالی دانسته و آن را به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸
۰

 در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گرفت.

این طرح در مورد احتساب مزایای مدرک تحصیلی کارمندان برای هر مقطع بود.

بر اساس تبصره این طرح احتساب امتیازات، حقوق و مزایای مدارک تحصیلی مرتبط با شغل و پست مورد تصدی کارمند و یا مشاغل دستگاه های اجرایی که حین خدمت توسط کارمندان با رعایت ضوابط ماده ۶۱ اخذ می شود به یک مقطع تحصیلی بالاتر محدود نمی شود و حسب نیاز دستگاه برای هر مقطع قابل محاسبه است.

نمایندگان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد بار مالی را به این طرح وارد دانستند لذا طرح برای بررسی دقیق تر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو