فردا دوشنبه اولین جلسه محاکمه ۱۲ متهم اخلال در نظام ارزی برگزار می‌شود.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۱
فردا دوشنبه اولین جلسه محاکمه ۱۲ متهم اخلال در نظام ارزی برگزار می‌شود.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۱
۰

فردا دوشنبه ۷ بهمن اولین جلسه دادگاه ۱۲ متهم اخلال در نظام ارزی برگزار می‌شود.

دادگاه مرتضی فلاح اشتری و ۱۱ نفر دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور، در شعبه اول دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار خواهد شد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50