سالانه بیش از چهار و نیم میلیون تن از انواع محصولات کشاورزی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان تولید می‌شود.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۲
سالانه بیش از چهار و نیم میلیون تن از انواع محصولات کشاورزی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان تولید می‌شود.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۲
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو