دختربچه ۵ ساله بعد از ۲۴ ساعت، زنده و سالم از زیر آوار حاصل از زلزله ۶.۸ ریشتری ترکیه بیرون آمد.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷
دختربچه ۵ ساله بعد از ۲۴ ساعت، زنده و سالم از زیر آوار حاصل از زلزله ۶.۸ ریشتری ترکیه بیرون آمد.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷
۱