وزیر کشور گفت: مهمترین قاچاق از داخل به خارج کشور قاچاق سوخت بوده است و طرح‌های مختلفی برای جلوگیری از قاچاق کالا‌های مختلف مطرح شد.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
وزیر کشور گفت: مهمترین قاچاق از داخل به خارج کشور قاچاق سوخت بوده است و طرح‌های مختلفی برای جلوگیری از قاچاق کالا‌های مختلف مطرح شد.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
۰