تشنج شدید بیمار از ویروس کرونا در بیمارستان ووهان نگرانی مقامات چین را به این ویروس بیشتر کرد.اخیرا ویروس خطرناکی به جان مردم چین افتاده است و به سرعت در این کشور در حال انتشار است.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۰
تشنج شدید بیمار از ویروس کرونا در بیمارستان ووهان نگرانی مقامات چین را به این ویروس بیشتر کرد.اخیرا ویروس خطرناکی به جان مردم چین افتاده است و به سرعت در این کشور در حال انتشار است.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۰
۱
50
نظرات
قمبل دوست داشتنی
چرنوبیل چین
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو