در پی آتش‌سوزی‌های گسترده استرالیا که منجر به سوختن بسیاری از پوشش گیاهی این کشور شد، کانال آبی باستانی در منطقه ویکتوریا کشف شد که توسط بومیان استرالیا برای پرورش دام و مارماهی ساخته شده بود.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۲
در پی آتش‌سوزی‌های گسترده استرالیا که منجر به سوختن بسیاری از پوشش گیاهی این کشور شد، کانال آبی باستانی در منطقه ویکتوریا کشف شد که توسط بومیان استرالیا برای پرورش دام و مارماهی ساخته شده بود.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۲
۰
در پی آتش‌سوزی‌های گسترده استرالیا که منجر به سوختن بسیاری از پوشش گیاهی این کشور شد، کانال آبی باستانی در منطقه ویکتوریا کشف شد که توسط بومیان استرالیا برای پرورش دام و مارماهی ساخته شده بود.

این مجموعه که شامل کانال‌ها، سد‌ها و حوضچه‌های ساخته‌شده با سنگ‌های آتش‌فشانی است، در نوع خود کهن‌ترین و بزرگ‌ترین سیستم پرورش آبزیان در جهان به شمار می‌رود که قدمت آن به ۶۶۰۰ سال و پیش از ساخت اهرام بزرگ مصر بازمی‌گردد.
منبع: فرارو
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو