بعد از افزایش قیمت بنزین، دولت تصمیم به پرداخت بسته معشیتی گرفت.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۷
بعد از افزایش قیمت بنزین، دولت تصمیم به پرداخت بسته معشیتی گرفت.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۷
۰

تا کنون افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بازنشستگان و کارمندان دولت بسته معیشتی دریافت کرده اند.

وزارت تعاون مشمولان بسته حمایتی را به پنج گروه تقسیم بندی کرده است:

گروه اول افرادی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند.

گروه دوم افراد بازنشسته اعم از کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور را شامل می‌شوند.

گروه سوم مشمولان بسته معیشتی، کارمندان دولت هستند که زیر ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

گروه چهارم افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که حقوق زیر ۳ میلیون تومان دارند.

گروه پنجم اقشار روستایی و فاقد بیمه اجتماعی را شامل می‌شود که تحت پوشش هیچ کدام از نهاد‌ها نیستند.

پایین‌ترین مبلغ پرداختی دولت برای بسته معیشتی ۵۵ هزار تومان و بالاترین آن ۲۰۵ هزار تومان است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو