پیشنهاد پارسینه
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۴ قرار گرفته و هوای پایتخت برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۷
۰
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۴ قرار گرفته و هوای پایتخت برای گروه‌های حساس آلوده است. همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۱ قرار داشت وکیفیت هوا قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۲۵ روز هوای پاک، ۲۱۱ روز هوای قابل قبول ۶۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش تهران ۱۸ روز هوای پاک، ۲۳۹ روز هوای قابل قبول و ۵۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت.

بیشترین دما برای روز جاری ۵ درجه وکمترین دما منفی یک درجه پیش‌بینی شده است.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو