پیشنهاد پارسینه
کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در ادامه دیدار نمایندگان و داوطلبان رد صلاحیت شده با اعضای شورای نگهبان، امروز جمعه عده‌ای دیگر دعوت و مستندات و مدارک پرونده ارائه شد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۱
۱

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری شخصی خود در توئیتر نوشت: در ادامه دیدار نمایندگان و داوطلبان رد صلاحیت شده با اعضای شورای نگهبان، امروز جمعه چهار بهمن ماه ۱۳۹۸ نیز عده‌ای دیگر دعوت و مستندات و مدارک پرونده ارائه و توضیحات آنها نیز استماع شد.

وی با بیان اینکه تاکنون ملاقات با ۸۰ نفر از نمایندگان انجام شده است، افزود: روند رسیدگی در شورای نگهبان ادامه دارد.

50
پــنــجــره
نظرات
خ
مفسدان را رد کنید
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو