پیشنهاد پارسینه
مردم عراق از ساعات ابتدایی صبح امروز جمعه تظاهرات میلیونی خود علیه اشغالگران آمریکایی را آغاز کرده اند.
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۳
۱
50
پــنــجــره
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
عراق اسلامی
یکدست و یکپارچه
همصدا و همراه با ایران اسلامی
دارد با استبداد و استکبار آمریکایی
مبارزه میکند
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو