با توجه به تغییراتی که در سفر آبی پوشان به امارات به وجود آمد ساعت نشست خبری و جلسه هماهنگی مسابقه این تیم با الکویت هم تغییر کرد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۸
با توجه به تغییراتی که در سفر آبی پوشان به امارات به وجود آمد ساعت نشست خبری و جلسه هماهنگی مسابقه این تیم با الکویت هم تغییر کرد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۸
۰

با توجه به تغییراتی که در سفر آبی پوشان به امارات به وجود آمد ساعت نشست خبری و جلسه هماهنگی مسابقه این تیم با الکیوت هم تغییر کرد.

قرار بود نشست خبری این دیدار و همچنین جلسه هماهنگی پیش از بازی ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران برگزار شود که زمان هر دو نشست تغییر کرد.

اعضای تیم فوتبال استقلال سرانجام ساعت ۱۱:۴۵ تهران را به مقصد امارات ترک کردند. آبی پوشان قرار است به محض رسیدن به امارت یک جلسه تمرین کنند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو