نخستین روز از چهلمین دوره مسابقات بین المللی کشتی جام تختی، پنج‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ با حواشی فراوان در شیراز برگزار شد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۲
نخستین روز از چهلمین دوره مسابقات بین المللی کشتی جام تختی، پنج‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ با حواشی فراوان در شیراز برگزار شد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۲
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو