میلاد کی مرام در اکران مردمی «امیر» در پردیس کوروش.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۲
میلاد کی مرام در اکران مردمی «امیر» در پردیس کوروش.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۲
۱
میلاد کی مرام در اکران مردمی «امیر»
 
 

منبع: آخرین خبر

50
نظرات
شیرین صفوی
این فیلم روسی چی بود بازی کردی !!!!! افتضاح در افتضاح اون صابر ابر هم جز مات بودن و هالو بودن و این که در تمام شخصیت هایی که بازی کرده همسرانش اونو نمیخوان با اون بالا آوردن و استفراغش حال من یکی رو بهم زد اساسی !!! در هیچ ، در بخاطر الی ، در روسی ، در انتهای خیابان هشتم !!!!! من نمیدونم چرا زن هاش اینو نمیخوان !!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو