صرافان بانکی امروز هر دلار را به قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان از مردم خریداری کردند.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۱
صرافان بانکی امروز هر دلار را به قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان از مردم خریداری کردند.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۱
۰

امروز هر دلار امریکا در بازار به قیمت ۱۳ هزار تومان فروخته شد. صرافان بانکی هر دلار را با قیمتی در محدوده صد تومان پایین‌تر از نرخ فروش خریداری کردند. دلار امروز روی سد روانی ایستاد و با رشدی ۵۰ تومانی به قیمت ۱۳ هزار تومان فروخته می‌شود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو