پیشنهاد پارسینه
پاسخ فرهاد دژپسند، وزیر اموراقتصادی و دارایی به این پرسش محمدرضا حیاتی را در این ویدیو ببینید.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۹
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو