فوران یکی از فعال‌ترین و مرگبارترین آتشفشان‌های فیلیپین با پراکنده شدن ابر‌های خاکستر، بخار و گاز همراه بوده و ده‌ها هزار نفر از ساکنان منطقه را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. تا کنون ۴۰ هزار نفر از مردم منطقه خانه‌های خود را ترک گفته اند و مقامات درباره احتمال فوران مجدد آتشفشان در هر لحظه، هشدار داده اند؛ با این حال، هزاران نفر دیگر هم هستند که قصد ترک خانه خود را ندارند.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۸
فوران یکی از فعال‌ترین و مرگبارترین آتشفشان‌های فیلیپین با پراکنده شدن ابر‌های خاکستر، بخار و گاز همراه بوده و ده‌ها هزار نفر از ساکنان منطقه را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. تا کنون ۴۰ هزار نفر از مردم منطقه خانه‌های خود را ترک گفته اند و مقامات درباره احتمال فوران مجدد آتشفشان در هر لحظه، هشدار داده اند؛ با این حال، هزاران نفر دیگر هم هستند که قصد ترک خانه خود را ندارند.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۸
۱
50
نظرات
شیرین صفوی
ما بدون فعالیت آتشفشان آب و هوامون اینه !!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو