شاخه‌های خشک شده و هرس شده‌ی درختان، می‌توانند به عنوان نمادی از طبیعت، زینت‌بخش چیدمان خانه یا محل کار ما باشند. رنگ کردن شاخه‌ها، قرار دادن گل‌های خشک یا برگ‌های خشک بر روی آنها، قرار دادن چراغ‌های کوچک، استفاده به عنوان جاشمعی و ... از جمله ایده‌هایی برای استفاده از این شاخه‌های خشک است. در ادامه تصاویر چند نمونه استفاده از شاخه‌ی خشک درختان در چیدمان را برای شما قرار داده‌ایم.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۷
شاخه‌های خشک شده و هرس شده‌ی درختان، می‌توانند به عنوان نمادی از طبیعت، زینت‌بخش چیدمان خانه یا محل کار ما باشند. رنگ کردن شاخه‌ها، قرار دادن گل‌های خشک یا برگ‌های خشک بر روی آنها، قرار دادن چراغ‌های کوچک، استفاده به عنوان جاشمعی و ... از جمله ایده‌هایی برای استفاده از این شاخه‌های خشک است. در ادامه تصاویر چند نمونه استفاده از شاخه‌ی خشک درختان در چیدمان را برای شما قرار داده‌ایم.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۷
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو