در حال حاضر نرخ پایه محاسبات گمرکی بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد و با افزایش این نرخ به قیمت نیمایی قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی نیز افزایش خواهد یافت.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
در حال حاضر نرخ پایه محاسبات گمرکی بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد و با افزایش این نرخ به قیمت نیمایی قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی نیز افزایش خواهد یافت.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
۰

 یکی از درامد‌های قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالیانه مالیات بر واردات است. با توجه به برآورد‌ها از کسری قابل توجه بودجه سال ۱۳۹۹، لزوم توجه به اصلاحات در جهت افزایش درآمد‌های مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

بر این اساس در حال حاضر نرخ پایه محاسبات گمرکی بر اساس دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد. در صورت افزایش این نرخ به قیمت نیمایی قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی نیز افزایش خواهد یافت.

افزایش قیمت کالا‌های وارداتی ناشی از افزایش نرخ تسعیر حقوق ورودی (از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی)، اولا به دلیل سهم ناچیز نرخ حقوق ورودی در قیمت تمام شده کالا‌ها و ثانیاً حاشیه سود بالا، با احتمال زیادی کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده یعنی ۶ تا ۱۱.۴ درصد خواهد بود.

جدول زیر میزان اثر گذاری تخفیف گمرکی بر قیمت برخی کالا‌های وارداتی با نرخ نیمایی را نشان میدهد.

قیمت کالا‌های وارداتی با تغییر پایه حقوق گمرکی چقدر افزایش می‌یابد؟

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو