گروهی از دانشمندان موسسه نجوم کشور چک، برنامه‌ای را برای کمک به نقشه‌برداری از نمای بیرونی سیاه‌چاله‌ها تهیه کرده‌اند.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۱
گروهی از دانشمندان موسسه نجوم کشور چک، برنامه‌ای را برای کمک به نقشه‌برداری از نمای بیرونی سیاه‌چاله‌ها تهیه کرده‌اند.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۱
۰
آژانس خبری چک روز سه‌شنبه گزارش داد که گروهی از دانشمندان موسسه نجوم این کشور برنامه‌ای را برای کمک به نقشه برداری از محیط سیاه‌چاله‌ها تهیه کرده‌اند.

سیاهچاله به دلیل اینکه نوری از آن خارج نمی‌گردد نادیدنی است، اما می‌تواند بودن خود را از راه کنش و واکنش با ماده از پیرامون خود نشان دهد.

از راه بررسی برهم‌کنش میان ستاره‌های دوتایی با همدم نامرئیشان، اخترشناسان نامزد‌های احتمالی بسیاری برای سیاه‌چاله بودن در این منظومه‌ها شناسایی کرده‌اند.

پاول چوگان از آکادمی علوم چک گفت: این نخستین بار است که این برنامه توسط دانشمندان اتخاذ شده است که نمای بیرونی یک سیاه چاله را نقشه برداری کنند.

این روش جدید قابل توجه است، زیرا به دانشمندان روش جدیدی برای تجسم سیاه‌چاله‌ها می‌دهد.

سیاه‌چاله‌ها اشیاء موجود در فضا هستند که چگالی زیادی از جرم را در یک نقطه متمرکز می‌کنند که هیچ چیز، حتی نور نیز قادر به فرار نیست؛ این امر دیدن آن‌ها را غیرممکن می‌کند.

چوگان گفت: مطالعاتی از این دست نه تنها برای درک چگونگی عملکرد سیاه‌چاله‌ها، خصوصیات و تأثیر آن‌ها بر ماده اطراف، بلکه به توسعه روش‌های جدید برای تحقیقات آن‌ها نیز کمک می‌کند.

جمهوری چک چندین ماموریت ماهواره جدید در دست اقدام دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به ماهواره آتنا با همکاری آژانس فضایی اروپا (ESA) و مأموریت eXTP با چین اشاره کرد.
 
برای نخستین بار؛ نقشه‌برداری از نمای بیرونی سیاه‌چاله+عکس
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو