ویروسی تازه و ناشناخته؛ ویروسی که از ماه دسامبر گذشته در چین نشانه‌های آن مشخص شد و ۲ نفر قربانی گرفت و تاکنون در سایر کشور‌های جهان نیز نشانه‌های شیوع آن دیده شده است و در چندین فرودگاه در سرتاسر جهان تدابیر شدید امنیتی و بهداشتی و معاینه مسافران در نظر گرفته شده است. روسیه، قزافستان و مالزی روش‌های سخت‌گیرانه غربالگری را برای شناسایی مسافران دارای تب در فرودگاه‌ها به کار گرفته‌اند. ساکنان شهر‌های مختلف چین نیز حتی در فروشگاه‌ها و مراکز خرید ماسک بر صورت زده اند. تنگی نفس، سردرد و گلو درد از عوارض اولیه و اصلی این ویروس اعلام شده‌اند.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۰
ویروسی تازه و ناشناخته؛ ویروسی که از ماه دسامبر گذشته در چین نشانه‌های آن مشخص شد و ۲ نفر قربانی گرفت و تاکنون در سایر کشور‌های جهان نیز نشانه‌های شیوع آن دیده شده است و در چندین فرودگاه در سرتاسر جهان تدابیر شدید امنیتی و بهداشتی و معاینه مسافران در نظر گرفته شده است. روسیه، قزافستان و مالزی روش‌های سخت‌گیرانه غربالگری را برای شناسایی مسافران دارای تب در فرودگاه‌ها به کار گرفته‌اند. ساکنان شهر‌های مختلف چین نیز حتی در فروشگاه‌ها و مراکز خرید ماسک بر صورت زده اند. تنگی نفس، سردرد و گلو درد از عوارض اولیه و اصلی این ویروس اعلام شده‌اند.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۰
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو