از حلزون‌هایی که به یکدیگر کمک می‌کنند تا رابطه قوی میان یک اسب و صاحب او؛ همگی عکس‌ها یک مضمون را در ذهن تداعی می‌کنند: دوستی. در مسابقه‌ای تحت عنوان Agora's Friends ۲۰۲۰، ۵۰، عکاسان با مضمون دوستی با یکدیگر رقابت می‌کنند. برنده بهترین عکس هزار دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در این عکس‌های زیبا پیوند و دوستی میان انسان‌ها با یکدیگر و با حیوانات دیده می‌شوند.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۰
از حلزون‌هایی که به یکدیگر کمک می‌کنند تا رابطه قوی میان یک اسب و صاحب او؛ همگی عکس‌ها یک مضمون را در ذهن تداعی می‌کنند: دوستی. در مسابقه‌ای تحت عنوان Agora's Friends ۲۰۲۰، ۵۰، عکاسان با مضمون دوستی با یکدیگر رقابت می‌کنند. برنده بهترین عکس هزار دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در این عکس‌های زیبا پیوند و دوستی میان انسان‌ها با یکدیگر و با حیوانات دیده می‌شوند.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۰
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو