صبح امروز چهارشنبه (۲ بهمن) نمایشگاه طرح رعد ۳۲ با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ستاد پلیس پیشگیری برگزار شد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۹
صبح امروز چهارشنبه (۲ بهمن) نمایشگاه طرح رعد ۳۲ با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ستاد پلیس پیشگیری برگزار شد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50