امکان تبدیل برخی از محصولات ایران خودرو به سایر خودروها تا پایان بهمن ماه فراهم شد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
امکان تبدیل برخی از محصولات ایران خودرو به سایر خودروها تا پایان بهمن ماه فراهم شد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
۰

پیرو درخواست تعدادی از  مشتریان و بروز تاخیر طولانی در تحویل برخی از خودروها ، امکان تبدیل به سایر خودروها تا پایان بهمن ماه فراهم شد.

 دارندگان قراردادهای فوق جهت تعیین تکلیف تعهدات نسبت به تبدیل تعهدات به سایر خودروها مطابق جدول تبدیل اقدام کنند.

جزئیات طرح تبدیل محصولات ایران خودرو اعلام شد+ جدول
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو