در حالی که اصغری کارشناس هواشناسی در ویدئویی که منتشر کرده بود ، می‌گوید موج سرمایی که از جمعه وارد ایران می‌شود در یک دهه گذشته بی‌سابقه است، صبح امروز یک کارشناس دیگر در اخبار صبحگاهی صداوسیما می‌گوید این ادعا صحت ندارد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۱
در حالی که اصغری کارشناس هواشناسی در ویدئویی که منتشر کرده بود ، می‌گوید موج سرمایی که از جمعه وارد ایران می‌شود در یک دهه گذشته بی‌سابقه است، صبح امروز یک کارشناس دیگر در اخبار صبحگاهی صداوسیما می‌گوید این ادعا صحت ندارد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۱
۰
منبع: جماران
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو