«حسان دیاب» نخست وزیر منتخب لبنان سه شنبه شب در بیروت اسامی وزیران کابینه‌ی ۲۰ نفره خود را پس از گرفتن تایید و امضای «میشل عون» رییس جمهوری این کشور منتشر کرد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۱
«حسان دیاب» نخست وزیر منتخب لبنان سه شنبه شب در بیروت اسامی وزیران کابینه‌ی ۲۰ نفره خود را پس از گرفتن تایید و امضای «میشل عون» رییس جمهوری این کشور منتشر کرد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۱
۰

محمود مکیه مدیرکل نخست وزیری لبنان از طرف دیاب نام وزیران و وزارتخانه‌های آنان را به شرح زیر اعلام کرد:

- رئیس دولت (نخست وزیر): حسان دیاب

- وزیردفاع و معاون نخست وزیر: زینة عکر

- وزیر دارایی: غازی وزنی

- وزیر کشور: محمد فهمی

- وزیر امور خارجه: ناصیف حتی

- وزیر اقتصاد و تجارت: راؤول نعمة

- وزیر ارتباطات: طلال حواط

- وزیر بهداشت: حمد حسن

- وزیر نیرو: ریمون غجر

- وزیر خدمات عمومی: میشال نجّار

- وزیر کار: لمیا یمّین دویهی

- وزیر اطلاع رسانی: منال عبد الصمد

- وزیر محیط زیست: منال مسلّم

- وزیر کشاورزی و فرهنگ: عباس مرتضی

- وزیر دادگستری: ماری کلود نجم

- وزیر امور اجتماعی و گردشگری: رمزی مشرفیة

- وزیر پرورش و آموزش عالی: طارق مجذوب

- وزیر امور مهاجران: غادة شریم

- وزیر ورزش و جوانان: فرتینیه أوهانیان

- وزیر توسعه‌ی امور اداری: دمیانوس قطار

- وزیر صنعت: عماد حب الله

قرار است روز چهارشنبه نخستین جلسه مجلس ملی لبنان برای دادن رای اعتماد به هیات وزیران در بیروت تشکیل شود.

نیمی از اعضای هیات وزیران لبنان، مسلمان و نیم دیگر مسیحی هستند. یک سوم اعضای این هیات، زن هستند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو