پیشنهاد پارسینه
سخنگوی وزارت خارجه در توئیتی ضمن گرامی‌داشت زادروز حکیم فردوسی، تاکید کرد که سلاح‌های جدید و زیبا در آثار فرهنگی و میراث بشری کارگر نیست.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰
۰

سید عباس موسوی در توئیت خود آورده است: سلاح‌های جدید و زیبا در آثار فرهنگی و میراث بشری کارگر نیست. ملت‌ها را باید از فرهنگ‌شان شناخت نه ارتش مدرن شان. ناموَرنامه حکیم فردوسی، تبارنامه ایران است. هنر ایرانیان گذر از هفت خوان است. نیاکان ما در نزاع کژی و راستی به راستی گراییدند. زادروز حکیم توس بر ایرانیان فرخنده باد.

توئیت موسوی به مناسبت گرامی‌داشت زادروز حکیم فردوسی
 
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو