در یکصدو نودو دومین جلسه شورا صورت رفت :
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه فوق العاده روز سه شنبه چند پرونده پلاک ثبتی باغات را بررسی کردند.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۵
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه فوق العاده روز سه شنبه چند پرونده پلاک ثبتی باغات را بررسی کردند.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۵
۰

یکصدو نودو دومین جلسه شورای شهر تهران به رسیدگی تعدادی از پرونده باغات اختصاص داشت: محمد سالاری در تشریح اولین پرونده با بیان این که یک قطعه زمین ۷۰۰ متری با کاربری مسکونی در خیابان شریعتی است و نظر کمیسیون ماده هفت در سال ۹۷ مبنی بر باغ بودن این ملک با داشتن ۱۵ اصله درخت باغ بوده است گفت: نظر کمیسیون با این استدلال که در سند ملک غیر باغ ثبت شده است و همچنین حدنصاب درختان را نیز ندارد، این ملک باغ نیست.

 

سید ابراهیم امینی در مخالفت با نظر کمیسیون شهرسازی درباره تعیین تکلیف ملک مذکور گفت: حساسیت اعضای شورای شهر تهران قابل تقدیر است اما این دلیل نمی شود که حقوق مالکین نادیده گرفته شود و با تصمیماتی بخواهیم حقوق مکتسبه انان نادیده گرفته شود.

 

وی ادامه داد: این ملک فقط یک اصله درخت دارد در حالی که برای باغ تلقی شدن نیاز به 71 اصله درخت است. دیوان عدالت اداری هم رای بر باغ نبودن داده است طبیعی است که اگر چنین تصمیمی اتخاذ کنیم باز مالک به دیوان مراجعه می کند مجدد دیوان رای می دهد باعث تزلزل تصمیات شورا می شود. با توجه به وضعیت این ملک نباید این را باغ تلقی کنیم.

 

ناهید خداکرمی نیز با تاکید بر اینکه معیارهای معرفی باغ فضای سبز مطلق و درخت هایی که از بین رفته است می باشد افزود: از این به بعد هر باغی درخت هایش قطع شود می روند از دیوان رای می گیرند.

 

بر همین اساس اعضای شورای اسلامی شهر تهران به نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این ملک رأی مثبت دادند.

 

دومین پرونده که محمد سالاری به تشریح مستندات آن پرداخت ملکی در منطقه 1 شهرداری تهران بود. مالک بنیاد مستضعفان معرفی شد و کاربری قدیمی آن نیز مسکونی اعلام شد.

 

محمد سالاری با تاکید بر اینکه ملک مذکور پوشش انبوه گیاهی دارد اظهار کرد: نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن این ملک است.

 

بر همین اساس اعضا شورا با آرای موافق خود به نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این ملک نیز رأی مثبت دادند.

 

همچنین سالاری در تشریح پرونده دیگری که ملک آن به مساحت ۶۷۰ متر در محله شهید باهنر در منطقه یک قرار دارد گفت: در سند آن شش دانگ خانه و باغچه متصل به آن ثبت شده است. همچنین کمیسیون ماده هفت این ملک را باغ اعلام کرده است و در حال حاضر این ملک ۱۴ اصله درخت دارد اما حدنصاب آن ۳۴ اصله است که به نظر ما این ملک باغ نیست.

 

بر اساس نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن ملک مذکور رأی اعضای شورا نیز به باغ نبودن این ملک به تصویب رسید.

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در تشریح پرونده یک زمین ۳۰۰۰ متری در محله اقدیسه گفت: کمیسیون ماده ۱۲ و ۷ آن را باغ تشخیص دادند و در حال حاضر ۱۴۵ اصله درخت در این ملک وجود دارد و نظر ما نیز این است که این ملک باغ است که اعضای شورای اسلامی شهر تهران به باغ بودن این ملک رأی مثبت دادند.

 

بر اساس این گزارش محمد سالاری در تشریح پرونده دیگری مربوط به ملکی در خیابان ولی عصر گفت: این ملک ۳۰۰۰ متری کاربری قدیمی و فعلی آن مسکونی بوده است. در سال ۷۳، کمیسیون ماده هفت اعلام کرده این ملک با داشتن ۸۷ اصله درخت باغ است و شورای شهر نیز آن را تایید کرده است اما در سال ۸۰ دیوان عدالت اداری این رأی را ابطال می‌کند و در حال حاضر در این ملک یک بنای ۱۱ طبقه با دو زیر زمین ساخته شده است که به نظر ما با توجه به پرونده مذکور این ملک باغ است.

 

در ادامه زهرا صدراعظم نوری با بیان این که این ملک براساس مستندات باغ است و نمی‌توانسته در آن برج بسازد اظهار کرد: حالا پلیس امنیت از ما در مورد وضعیت این ملک استعلام گرفته است.

 

ابراهیم امینی نیز اظهار کرد: رای دیوان برای این ملک سال 80 صادر شده است و شهرداری نیز بر اساس همین رای پروانه ساخت صادر کرده است. چرا این ملکی که ۱۸ سال پیش ساخته شده پرونده‌اش بعد از ۱۸ سال به شورا آمده است و این در حالی است که مالک این زمین ساختمانش را ساخته و حتی چند دست آن را فروخته است و حالا در این ملک حقوق مکتسبه ایجاد شده است.

 

محمد سالاری در پاسخ به استدلال نایب رییس شورا اظهار داشت: اظهار نظر حقوق شما کاملا درست است.

 

ابراهیم امینی در پایان سخنانش بر ثبات معاملات تاکید کرد و افزود: بعضی مواقع برخی اظهار نظر ها و رای های صادر شده باعث تزلزل معاملات شهروندان می شود باید به این گونه موارد هم توجه داشت.

 

در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن به تصویب نرسید و ملک مذکور باغ اعلام نشد.

 

در ادامه سالاری در تشریح یک پرونده دیگر در منطقه سه گفت: این زمین در خیابان ولیعصر و ۲۵۰۰ متر است که کاربری مسکونی دارد و کمیسیون ماده هفت در سال ۸۷ این ملک را با داشتن ۱۱۱ اصله درخت باغ عنوان کرده و شورای شهر نیز آن را تایید کرده است.

 

وی افزود: اما دیوان عدالت اداری در سال ۹۰ رأی شورا را ابطال می‌کند و حالا حدنصاب نیز ۱۰۸ درخت است اما وضعیت کنونی این ملک به گونه‌ای است که در حال ساخت طبقه ۱۳ هستند چرا که مالک در سال ۹۱ پرونده ساخت اخذ کرده و حتی شش طبقه زیر زمین نیز دارد و رأی ما مبنی بر باغ نبودن است.

 

زهرا صدراعظم نوری نیز در واکنش به جزئیات این پرونده گفت: چرا این پرونده‌ها به شورا می‌آید می‌ببیند که کمیسیون ماده هفت رأی بر باغ بودن داده اما شهرداری منطقه بی توجه به رأی شورا پروانه صادر کرده است. همانطور که اسناد نشان می دهد سطح اشغال آن نیز بالا است و حالا که ساخت و ساز تمام شده و می‌خواهند طبقه ۱۳ را بسازند پرونده را به شورا می‌آورند و جای سوال است تایید یا رد شورا چه اتفاقی را رقم می‌زند و ما باید در مورد این گونه پرونده‌ها که در انتهای کار به شورا می آورند دقت داشته باشیم.

 

شهربانو امانی نیز افزود: با توجه به مستندات در مقاطع مختلف و عکس های هوایی این ملک باغ تشخیص داده شده و کمیسیون ماده 7 در تاریخ 93 ملک را فاقد درخت اعلام کرده است.

 

وی افزود: اینجا باغ بوده و ماده 12 نیز تشخیص داده ا ست که این ملک بایر بماند. اما به دلیل وجود نهالهایی که در ملک بوده است آنجا را به عنوان پارک عمومی اعلام کرده است.

این در حالی است که در داخل شهر و خیابانهای ولیعصر و ونک وقتی جایی خالی است گل و گیاه عرضه می کند. نهالستان در اصل باغ است.

 

محمود میرلوحی در واکنش به این پرونده اظهار کرد: شهردارن قبلی تخلف کردند و برای ساخت و ساز در باغ پروانه صادر کردند! خوب چرا ما امضاء کنیم. در حالی که باید این پرونده به هیات تخلفات یا دادگاه ارسال شود.

 

اعضای شورا پس از استماع نظرات مخالف و موافق با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این ملک رای دادند.

 

بر اساس این گزارش اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یکصدو نودو دومین جلسه پرونده 17 ملک را از منظر باغ یا غیر باغ بودن تعیین تکلیف کردند.

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو