مهرداد خانعلی که به خاطر ترکیب حرفه ای صدا و تصویرهای مختلف به یکی از چهره های پرطرفدار اینستاگرام بدل شده، در تازه ترین کار خود آهنگ «شهر فرنگ» با صدای زنده یاد «مرتضی احمدی» را به همراه تصاویری تلخ و دردناک سال ها و هفته های اخیر ترکیب کرده است، بلکه تلنگری باشد به مخاطبان.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۳
مهرداد خانعلی که به خاطر ترکیب حرفه ای صدا و تصویرهای مختلف به یکی از چهره های پرطرفدار اینستاگرام بدل شده، در تازه ترین کار خود آهنگ «شهر فرنگ» با صدای زنده یاد «مرتضی احمدی» را به همراه تصاویری تلخ و دردناک سال ها و هفته های اخیر ترکیب کرده است، بلکه تلنگری باشد به مخاطبان.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو