تصاویری از کوچ دسته جمعی پرندگان، از جمله سار‌ها را مشاهده می‌کنید.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۱
تصاویری از کوچ دسته جمعی پرندگان، از جمله سار‌ها را مشاهده می‌کنید.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۱
۰
منبع: Sputniknews
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو