کابینه وزرای ازبکستان در مجلس عالی جدید استعفا داد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۲
کابینه وزرای ازبکستان در مجلس عالی جدید استعفا داد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۲
۰

«عبدالله عارف اف» نخست وزیر ازبکستان استعفای کابینه وزرا را ابتدا در مجلس عالی و بعد در مجلس سنای این کشور اعلام کرد.

مجلس عالی و مجلس سنای این کشور با استعفای کابینه وزرای این کشور موافقت کردند.

برنامه ریزی شده گزینه نخست وزیر جدید ازبکستان امروز ۲۱ ژانویه بررسی و در نشست مشترک مجلس عالی و سنا به تصویب رسد.

اعضای کابینه وزرا توسط رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد نخست وزیر پس از تصویب توسط مجلس عالی به تصویب خواهد رسد.

پارلمان دو مجلسی نخستین بار در ازبکستان در سال ۲۰۰۵ میلادی تشکیل شده و نمایندگان مجلس سنای ازبکستان ۱۰۰ نفر است که ۸۴ نفر آن‌ها به طور مساوی ازجمهوری خودمختار «قره قلپاقستان»، ۱۲ استان و شهر تاشکند (هر یک شش نفر) انتخاب می‌شوند و ۱۶ نفر نماینده دیگررا رییس جمهوری تعیین می‌کند.

نمایندگان مجلس عالی قانون‌گذاری ازبکستان ۱۵۰ نفر است و از طرف ۵ احزاب سیاسی ازبکستان برای پنج سال انتخاب و بطور دایمی فعالیت می‌کنند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو