بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال به هم وطنان سیل زده در استان سیستان و بلوچستان تخصیص داد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰
بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال به هم وطنان سیل زده در استان سیستان و بلوچستان تخصیص داد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰
۰
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، پس از جاری شدن سیل در استان‌های جنوبی کشور و وارد آمدن خسارت مالی فراوان به اموال مردم و زیر ساخت ها، بانک رفاه ۱۳۰ میلیارد ریال به هم وطنان سیل زده در استان سیستان و بلوچستان تخصیص داد.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو