تصاویری از نحوه تمیز کردن مترو مسکو را مشاهده می‌نمایید.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۴
تصاویری از نحوه تمیز کردن مترو مسکو را مشاهده می‌نمایید.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۴
۰
منبع: Sputniknews
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو