تصویری کمتر دیده شده از مظفرالدین شاه قاجار در کاخ صاحبقرانیه، سال ۱۳۱۹ ق. - ارائه شده در نمایشگاه فتوغرافخانه در فرهنگستان هنر ایران.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۶
تصویری کمتر دیده شده از مظفرالدین شاه قاجار در کاخ صاحبقرانیه، سال ۱۳۱۹ ق. - ارائه شده در نمایشگاه فتوغرافخانه در فرهنگستان هنر ایران.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۶
۰

منبع:بهداشت نیوز

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو