سخنگوی دولت در توییتی اعلام کرد: شب گذشته مساله حذف میزبانی تیم‌های ایرانی در هیات دولت بررسی شد. این اقدام یک مساله کاملا سیاسی و در ادامه همان مسیر ‎تحریم جامعه ایرانی است.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۵
سخنگوی دولت در توییتی اعلام کرد: شب گذشته مساله حذف میزبانی تیم‌های ایرانی در هیات دولت بررسی شد. این اقدام یک مساله کاملا سیاسی و در ادامه همان مسیر ‎تحریم جامعه ایرانی است.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۵
۰

علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار توییتی نوشت: شب گذشته مساله حذف میزبانی تیم‌های ایرانی در هیات دولت بررسی شد. این اقدام یک مساله کاملا سیاسی و در ادامه همان مسیر ‎تحریم جامعه ایرانی است. دستگاه ورزش و دیپلماسی کشور مسئول پیگیری این مساله و دفاع منطقی از حقوق مردم ایران شدند.

توییت سخنگوی دولت درباره ماجرای میزبانی تیم‌های ایرانی
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو