عکسی دردناک از کوالایی خسته که ظاهرا مشغول عزاداری کنار نعش کوالایی دیگر است کاملا وحشت پیش روی حیات وحش استرالیا را از آتش‌سوزی ویرانگر این کشور به تصویر می‌کشد.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۸
عکسی دردناک از کوالایی خسته که ظاهرا مشغول عزاداری کنار نعش کوالایی دیگر است کاملا وحشت پیش روی حیات وحش استرالیا را از آتش‌سوزی ویرانگر این کشور به تصویر می‌کشد.
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۸
۰

تصاویری دردناک از عزاداری یک کوالا

تصاویری دردناک از عزاداری یک کوالا

تصاویری دردناک از عزاداری یک کوالا

تصاویری دردناک از عزاداری یک کوالا

تصاویری دردناک از عزاداری یک کوالا

منبع: فرارو
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو