کوچکی نژاد در تشریح جلسه فراکسیون ورزش:
عضو فراکسیون ورزش و جوانان گفت: مرکز پژوهش ها پیشنهاداتی برای خنثی شدن اقدامات AFC ارائه داد.
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۰
عضو فراکسیون ورزش و جوانان گفت: مرکز پژوهش ها پیشنهاداتی برای خنثی شدن اقدامات AFC ارائه داد.
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۰
۰

جبار کوچکی نژاد عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی  از جلسه این فراکسیون با وزیر ورزش و جوانان در مورد اقدام اخیر AFC و محرومیت تیم های باشگاهی ایران خبر داد.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اعتراضات به این اقدام AFC فقط به دولت محدود نشود و نهادهای مدنی و ان جی اوها نیز اعتراضات خود را به این اقدام اعلام کنند.

نماینده مردم رشت با اشاره به حمایت مجلس از تیم های باشگاهی گفت: در این جلسه مرکز پژوهش ها گزارشی را ارائه داده و پیشنهاداتی در مورد اقداماتی که دولت و نهادهای مختلف باید انجام دهند تا بن بست های ایجاد شده از بین برود، ارائه داد.

کوچکی نژاد گفت: برگزاری جام مسابقات با کشورهای دوست، همسایه و منطقه یکی از راهکارهای جدی است. جمهوری اسلامی، کشورهای دوست و همراهی درقاره های مختلف دارد که می تواند با آنها مسابقات ورزشی برگزار کند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو