برف شبانگاهیِ یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸، تهران را سفیدپوش کرد. در پی این بارش مدارس استان در کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل شد. پلیس به شهروندان بابت استفاده از خودرو‌های شخصی با توجه به لغزنده بودن سطح خیابان‌ها هشدار داده است.
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
برف شبانگاهیِ یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸، تهران را سفیدپوش کرد. در پی این بارش مدارس استان در کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل شد. پلیس به شهروندان بابت استفاده از خودرو‌های شخصی با توجه به لغزنده بودن سطح خیابان‌ها هشدار داده است.
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو