غلامرضا تختی پهلوان نام آشنایی که بدون شک بر همه جهانیان شناخته شده است پهلوان تختی در روز ۵ شهریور ۱۳۰۹ در خانواده‌ای متوسط در محلهٔ خانی آباد در تهران به دنیا آمد. تصویری از جهان پهلوان تختی و همسرش را در زمستان ۱۳۴۵ را میبینید.
۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۴
غلامرضا تختی پهلوان نام آشنایی که بدون شک بر همه جهانیان شناخته شده است پهلوان تختی در روز ۵ شهریور ۱۳۰۹ در خانواده‌ای متوسط در محلهٔ خانی آباد در تهران به دنیا آمد. تصویری از جهان پهلوان تختی و همسرش را در زمستان ۱۳۴۵ را میبینید.
۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۴
۰

تصویری از تختی و همسرش در پیست اسکی

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو