مطالعه جدید نشان می‌دهد محرومیت شدید در دوره کودکی می‌تواند منجر به اندازه کوچک‌تر از حد معمولی مغز، IQ پایین و اختلال بیش فعالی در اوایل بزرگسالی شود.
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۰۲:۴۰
مطالعه جدید نشان می‌دهد محرومیت شدید در دوره کودکی می‌تواند منجر به اندازه کوچک‌تر از حد معمولی مغز، IQ پایین و اختلال بیش فعالی در اوایل بزرگسالی شود.
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۰۲:۴۰
۰

محرومیت شدید دوران کودکی مغز را کوچک می‌کند

محققان این مطالعه اسکن مغزی ۶۷ نفر در رده سنی ۲۳ تا ۲۸ سال را بررسی کردند. این کودکان اهل رومانی در دوره رژیم کمونیست بین ۳ تا ۴۱ ماه را در مؤسسات خیریه گذرانده بودند و عمدتا در طول آن مدت دچار سوءتغذیه بوده و ارتباطات اجتماعی کمی داشتند. سپس توسط خانواده‌های انگلیسی به سرپرستی پذیرفته شده بودند.

اسکن مغزی این افراد با ۲۱ فرزندخوانده انگلیسی که هیچوقت محرومیت در دوره کودکی را تجربه نکرده بودند مقایسه شد. محققان مشاهده کردند مغز فرزندخوانده‌های رومانیایی ۸.۶ درصد کوچک‌تر از مغز فرزندخوانده‌های انگلیسی بود.

هر چقدر فرزندخوانده‌های رومانیایی زمان بیشتری را در موسسات خیریه گذرانده بودند، مغزشان کوچک‌تر بود. تغییرات مغزی مرتبط با محرومیت با IQ پایین‌تر و علائم بیشتر اختلال بیش فعالی مرتبط بود.


50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو