معترضان در لبنان امروز چهارشنبه برای دومین روز متوالی از هفته خشم مسیر‌ها را در تعداد زیادی از مناطق بستند. در صیدا، البقاع و شمال لبنان مسیر‌ها و اتوبان‌های اصلی بسته شده است. اعتراضات در لبنان علیه فساد و وضعیت اقتصادی از ۱۷ اکتبر آغاز شده است.
۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۲
معترضان در لبنان امروز چهارشنبه برای دومین روز متوالی از هفته خشم مسیر‌ها را در تعداد زیادی از مناطق بستند. در صیدا، البقاع و شمال لبنان مسیر‌ها و اتوبان‌های اصلی بسته شده است. اعتراضات در لبنان علیه فساد و وضعیت اقتصادی از ۱۷ اکتبر آغاز شده است.
۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۲
۱
50
نظرات
شیرین صفوی
عمو نصرالله اونحا از پشت مونیتور معترضه یا سرکوبگر !!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو