پیشنهاد پارسینه
طی امضای تفاهم نامه با شرکت الو پارک
تفاهم نامه همکاری مشترک شهرداری منطقه 19 و شرکت الو پارک به منظور اجرای طرح رزرو آنلاین پارکینگ امضا شد.
۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹
۰

الوپارک سامانه آنلاین خدمات پارکینگ برای ارائه سرویس رزرو، اشتراک و پرداخت بهای جای پارک است که به منظور استفاده از این سامانه و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات پارکینگ، طی جلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 19 و معاون حمل و نقل وترافیک این منطقه با مسئولین شرکت الو پیک، تفاهم نامه همکاری مشترک امضا شد.
در این جلسه مدیران شرکت الو پارک ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و وضعیت موجود، از ارائه خدمات در منطقه 19 اظهار خشنودی کردند و در پایان نیز تفاهم نامه همکاری میان طرفین امضا و مبادله شد.
براساس این گزارش هوشمند سازی پارکینگ ها گامی مهم برای تحقق شهر هوشمند است و در همین راستا نیز ضمن شناسایی پارکینگ های محدوده منطقه، تبلیغات محیطی انجام می شود.
این گزارش می افزاید: سامانه رزرو پارکینگ الوپارک دارای ویژگی هایی همچون جستجوی پارکینگ بر اساس نام محله و خیابان، جستجو بر اساس نام پارکینگ، رزرو جای پارک و پارکینگ و پرداخت هزینه آن، پرداخت آنلاین هزینه جای پارک و پارکینگ و دریافت اطلاعات وجود جای پارک خالی در پارکینگ است.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو