پیشنهاد پارسینه
مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: سیستان مظلوم، بلوچستان مظلوم تر.
۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۴
۱

مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: سیستان مظلوم

بلوچستان مظلوم تر

گویی دوری از مرکز مملکت تاوان دارد، این جبر جغرافیایی

در میان این همه سوگ و بلا ، یادمان رفت سیستان و بلوچستان بزرگوار را...

#سیل

#سیل_غارتگر

#سیستان

#بلوچستان

#سیستان_بلوچستان

از یلان و بزرگان سیستان یاد کن

از یلان و بزرگان بلوچستان یاد کن

50
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
مجید جان اندوه لبنان کشت ما را !!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو