پیشنهاد پارسینه
معرفی می‌کنم: علی صادقی؛ مصداق بارز جمله «فارغ ز غوغای جهان».
۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۶
۳
«علی صادقی» فارغ ز غوغای جهان
50
پــنــجــره
نظرات
شناس
اونوقت چار روز دیگه که باشون مصاحبه میکنی از درآمد کم و بی توجهی و... مینالن
ننجون
این هم مثل خیلی از بازیگران عوضی بیخیال . اینجور مواقع باید این انگل ها را شناخت
شناس
اسکل
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو