فردی در آلاسکا که در میان برف و بوران گرفتار شده بود با نوشتن کلمه SOS پس از ۲۲ روز نجات پیدا کرد.
۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱
فردی در آلاسکا که در میان برف و بوران گرفتار شده بود با نوشتن کلمه SOS پس از ۲۲ روز نجات پیدا کرد.
۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱
۰