ویدیو| تخریب ساختمان لوکس در هند
پارسینه: یک ساحتمان لوکس در کرلای هند تخریب شد.
۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵
۰