آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه شهرک غرب تهران طی دی ماه ۹۸ است.
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۲
آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه شهرک غرب تهران طی دی ماه ۹۸ است.
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۲
۰
قیمت آپارتمان در منطقه شهرک غرب +جدول
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو