پیشنهاد پارسینه
در صحن شورا به تصویب رسید؛
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با طرح" الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی املاک شهر تهران "موافقت کردند.
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۹
۰

در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورا طرح " الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی املاک شهر تهران" مورد بررسی قرار گرفت.
مرتضی الویری در تشریح ماده واحده این طرح گفت: با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و به منظور تحقق تکلیف بند 17 پیوست 4 طرح جامع سال 86 مبنی بر اصلاح ارزش منطقه بندی املاک در پهنه های استفاده از اراضی، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان "عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله ای" شهرداری مکلف است در راستای شفاف سازی چگونگی محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی و دریافت عادلانه عوارض از املاک شهری متناسب با ارزش واقعی املاک بر اساس شاخص ها و پارامتر های موثر بر قیمت ملک و بر اساس موقعیت مکانی در شهر تهران با بهره گیری از نتایج مطالعات قبلی در این زمینه و انجام مطالعات مورد نیاز و لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی مبتنی بر تعیین ارزش املاک در شهر شهر تهران با تاکید بر موقعیت مکانی را به همراه دفترچه قیمت املاک ملاک عمل در شهرداری تهران اقدام کند.
وی ادامه داد: لذا شهرداری باید برای محاسبه عوارض ساخت و ساز در تمامی مناطق 22 گانه شعر تهران در مقیاس قطعه (پارسل) به تفکیک و با لحاظ کاربری ها و کاربردهای مرتبط با همکاری و مشارکت ذینفعان موضوع حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این مصوبه تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه نماید.
الویری همچنین افزود: مرغوبیت مکانی ملک می تواند در قیمت املاک موثر باشد لذا بایستی حق شهرداری در این زمینه پرداخت شود هر چند این امر تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و اگر امروز این شورا این کار را بکند یعنی عدالت را برقرار کرده است و هم درآمد سالم و پایدار برای شهرداری به وجود می آید.
در ادامه گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز گفت: در مصوبه عوارض سال 98 همان جا شهرداری را مکلف کرده طرحی را با همین مفاهیم برای امسال آماده کنیم واین اقدام برای یکی از مناطق آماده شده و در حال تکمیل است که امیدواریم تا قبل از 15 بهمن لایحه مذکور را به صحن شورا برسانیم.
در ادامه کلیات طرح به رای گذاشته شد و با موافقت اعضا به تصویب رسید.
در ادامه مرتضی الویری پیشنهاد داد مدت دو ماه به دو هفته تقلیل یابد که این پیشنهاد نیز به تصویب رسید. در نهایت طرح مذکور در کلیات و جزییات به تصویب نهایی اعضای شورا رسید.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو