پیشنهاد پارسینه
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران:
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تاکید کرد: در این روزهای سخت به افرادی نیاز است که اعتماد جامعه به آنها عمیق و مستحکم است. مدیریت بحران را نباید به سازه‌های پناهگاهی،اورژانس و نیروی واکنش سریع محدود کرد.
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۳
۰

الهام فخاری عضو شورای شهر تهران با تسلیت حوادث اخیر گفت: به ملت ایران به علت رخدادهای پی‌درپی اخیر تسلیت می گوییم. تسلیت به مردم به خاطر از دست دادن افرادی که زندگی می کردند و اکنون در بین مردم کشورمان و جامعه جهانی نیستند. ملت ایران و جهان اکنون سوگوار است.

الهام فخاری درتذکری در مورد مدیریت فرهنگی و اجتماعی بحران گفت: آنچه در طول هفته قبل بر کشور گذشت،سراسر التهاب و تنش بود. اکنون بیش از همیشه روشن است که در انواع حوادث چه طبیعی و چه انسان ساخته چه خطای سهوی چه حادثه یا اقدام عمدی، دچار ناهماهنگی هایی بخصوص در حوزه مدیریت اجتماعی و فضای فرهنگی هستیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تاکید کرد: با تمام تلخی این روزها باید در مدیریت شهری و در سطح ملی از این سوگ و دشواری ها درس گرفت و در سطوح مختلف مدیریتی به مدیریت فرهنگی و اجتماعی بحران توجه کرد.

فخاری افزود: در این روزهای سخت به افرادی نیاز است که اعتماد جامعه به آنها عمیق و مستحکم است. مدیریت بحران را نباید به سازه‌های پناهگاهی،اورژانس و نیروی واکنش سریع محدود کرد.برای مدیریت فرهنگی بحران نیازمند بازنگری، سرمایه گذاری و مهارت آموزی هستیم.

عضو شورای شهر در تذکر دیگری به نهادهای انتخابی و انتصابی گفت: واقعیت آن است که باید درس بگیریم و به خود تذکر دهیم، دروغ نگوییم خرد و کلان ، کم یا زیاد؛ خودمان به خودمان رحم کنیم.
راست بگوییم، درست بگوئیم و به‌هنگام. پیش از اینکه دیر شود پیش از آن که فاجعه عمیق ترشود

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو