پیشنهاد پارسینه
جهت بررسی بیشتر؛
نمایندگان مجلس با ارجاع مواد باقیمانده طرح شفاف سازی منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۹
۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ارجاع مواد باقیمانده طرح شفاف سازی منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در این باره، گفت: از آنجایی که نمایندگان پیشنهادات و رفع ابهام بسیار زیادی درباره این طرح دارند، بهتر است این طرح به کمیسیون ارجاع شود تا پیشنهادات در کمیسیون بررسی شود.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو